Kinesitherapie & ergo

In het kader van een financiële optimalisatie van de inkomsten zal een bewoner, op basis van een bepaald zorgprofiel, ondergebracht worden in een erkenning als RVT-bed (Rust- en Verzorgingstehuis) of ROB-bed (Rustoord voor Bejaarden). Naargelang de nood aan zorgen betaalt het RIZIV aan het woonzorgcentrum hier een bepaald bedrag voor. Hiermee worden de uitgaven aan zorgpersoneel, gedeeltelijk, mee gefinancierd.

Bewoners die onder een ROB-erkenning vallen dienen, als zij kinesitherapie voorgeschreven krijgen, zelf een kinesitherapeut te raadplegen. Deze zorgverstrekker komt zijn prestaties in het woonzorgcentrum uitvoeren en rekent dan een bepaald honorarium aan. De bewoner krijgt, behoudens eventueel remgeld, hiervoor een tussenkomst van zijn ziekenfonds.

Bewoners die onder een RVT-erkenning vallen kunnen beroep doen op de kinesitherapeuten die verbonden zijn aan het woonzorgcentrum. De kosten hiervoor zitten vervat in de dagprijs. U dient dus geen opleg te betalen.

Het hoofddoel van de ergotherapeuten is de zelfredzaamheid en eigenwaarde van de bewoners zo veel mogelijk te bewaren, te stimuleren en te activeren. Dit doen we door middel van verschillende activiteiten aan te bieden zoals onder andere: geheugentraining, maaltijdbegeleiding, muziek- en bewegingsactiviteiten, … 
Zij staan ook in voor het hulpmiddelen- en rolstoelbeheer.

Terug

Related Articles

Cafetaria

Kortverblijf

Woonzorgcentrum 't Blauwhof